SSIS-616 Chăm sóc người bệnh tại gia và những ngày sung sướng của cô điều dưỡng

  •  1
  •  2
  • Bình luận  đang tải


    Một người chăm sóc có khuôn mặt trẻ thơ giúp người già đi lại. Dịch vụ ngày mà tôi yêu cầu khao khát cho cái nhìn đó. Tôi chỉ định người chăm sóc đó và chăm sóc tôi với sự tử tế và lịch sự… Lẽ ra tôi nên ổn với điều đó. Bão tăng tốc và ập vào người chăm sóc khi trở về nhà. “Nguy hiểm, nên ở lại qua đêm.” Lòng tốt biến thành lời nói đầy động cơ thầm kín, và vượt quá giới hạn của sự kiên nhẫn… Tôi đụ cô ấy. Tôi nghĩ rằng nó không thể giúp được gì nếu cô ấy ghét tôi, nhưng cô ấy đã vui lòng đưa tay ra đũng quần của người trung niên.