STARS-839 Cô giáo thực tập mới của chúng tôi

  •  1
  •  2
  • Bình luận  đang tải


    Saki đã được bổ nhiệm làm giáo viên mới. Là một câu lạc bộ thể thao, anh ấy đối đầu trực tiếp với các học sinh và cố gắng hướng dẫn nhiệt tình, nhưng ngày tháng trôi qua, các học sinh dần trở nên khó chịu. Mỗi ngày, tôi cố gắng đối mặt với học sinh với tư cách là một giáo viên trong khi đối mặt với những trò bắt nạt ngấm ngầm... Nhưng một ngày nọ, vị trí của học sinh và giáo viên bị đảo ngược... Cuộc sống học đường bị xúc phạm không thể tránh khỏi bắt đầu...